När gjorde du rent din imkanal/spisfläkt?

Hos oss kan du på ett enkelt sätt ingå ett avtal, muntligt eller skriftligt, så kommer vi till Er vart 3:e år och rengör Er spisfläkt och imkanal för endast 650 kr. Har Ni råd att inte köpa denna tjänst? Vad händer om jag får en brand i imkanalen/spisfläkten? Kan jag ha varit försumlig i mina åtaganden? 2004 tog man bort rengöringskravet från sotaren och enligt dagens lagkrav är Ni som fastighetsägare skyldiga att göra detta jobb så ofta det behövs. Vem kan bevisa att jobbet är gjort? Det kan vi!
(inlagd 180119)Radonbidrag!
Regeringen tar radonfr√•gan p√• allvar och √•terinf√∂r nu radonbidraget. Det kommer hj√§lpa tusentals villa√§agare i Sverige att minska radonhalten i sina hem och d√§rmed minska antalet lungcancerfall, vilken √§r en av de vanligaste cancerformerna. Varje √•r drabbas omkring 500 personer i Sverige av lungcancer till f√∂ljd av radon i hemmet enligt Str√•ls√§kerhetsmyndigheten. Fr√•n och med 1 juli 2018 kan en sm√•hus√§gare f√• upp till 25 000 kr i bidrag f√∂r att s√§nka radonhalten. Ett f√∂rsta steg till radonbidrag √§r att m√§ta sin radonhalt med hj√§lp av radondosor fr√•n ett ackrediterat laboratorium och vi s√§ljer dessa. M√§tningen ska genomf√∂ras i 2-3 m√•nader under eldningss√§songen (1:a oktober ‚Äď 30:e april). Om radonhalten ligger √∂ver 200 Bq/m3 har man r√§tt till bidrag.  (inlagd 180406)

När gjorde du rent din imkanal/spisfläkt?
Hos oss kan du p√• ett enkelt s√§tt ing√• ett avtal, muntligt eller skriftligt, s√• kommer vi till Er vart 3:e √•r och reng√∂r Er spisfl√§kt och imkanal f√∂r endast 650 kr. Har Ni r√•d att inte k√∂pa denna tj√§nst? Vad h√§nder om jag f√•r en brand i imkanalen/spisfl√§kten? Kan jag ha varit f√∂rsumlig i mina √•taganden? 2004 tog man bort reng√∂ringskravet fr√•n sotaren och enligt dagens lagkrav √§r Ni som fastighets√§gare skyldiga att g√∂ra detta jobb s√• ofta det beh√∂vs. Vem kan bevisa att jobbet √§r gjort? Det kan vi! (inlagd 180119)

När gjorde du rent din ventilation?
Vi kan hj√§lpa dig med denna tj√§nst. Priset √§r beroende av vad du har f√∂r ventilationssystem. Samtliga ventilationsreng√∂ringar kan man nyttja ROT. Priset √§r fr√•n 2350 kr. Kontakta oss f√∂r att boka tid eller f√∂r att fr√•ga vad just din fastighet kostar att reng√∂ra. Telefon tid 09.00‚Äď12.00 019-170070 eller mail orebrosotarn@orebrosotarn.se V√§lkommen! (inlagd 170830)

Utnyttja ROT-bidraget
Visste du att du kan utnyttja ROT-bidrag i samband med t ex ventilationsreng√∂ring, montering av skorstenshuv, till- eller ombyggnad av ventilationssystem, montering av takskydd etc. Kontakta oss s√• f√•r vi g√∂ra ett hembes√∂k och skr√§ddarsy en l√∂sning f√∂r just Er via en offert. V√§lkomna!  (inlagd 150331)
Se även äldre nyheter

Senaste nyheter

Radonbidrag!
Regeringen tar radonfrågan på allvar och återinför nu radonbidraget. Det kommer hjälpa tusentals villaäagare i Sverige att minska radonhalten i sina hem och därmed minska antalet lungcancerfall, vilken är en av d...
läs mer
 (inlagd 180406)

När gjorde du rent din imkanal/spisfläkt?
Hos oss kan du på ett enkelt sätt ingå ett avtal, muntligt eller skriftligt, så kommer vi till Er vart 3:e år och rengör Er spisfläkt och imkanal för endast 650 kr. Har Ni råd att inte köpa denna tjänst? Vad h...
läs mer
 (inlagd 180119)

När gjorde du rent din ventilation?
Vi kan hjälpa dig med denna tjänst. Priset är beroende av vad du har för ventilationssystem. Samtliga ventilationsrengöringar kan man nyttja ROT. Priset är från 2350 kr. Kontakta oss för att boka tid eller för a...
läs mer
 (inlagd 170830)
Se vad du har i varukorgen Din varukorg är tom


Besök oss!

Måndag - torsdag 9.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Fredag 9.00-12.00
Telefon 019-170070.

Sotarverktyg tillverkas efter beställning.
OBS! Kontakta oss före besöket så vi hinner tillverka just dina verktyg!

Vid råd & avisningar är vi tacksamma om Ni bokar tid för detta då det inte alltid finns personal inne som kan hjälpa Er.

Vi kan även hjälpa dig med:
Radon - Mätning & sanering
Ventilation - Bygg, rens & OVK
Pellets - Installation & försäljning
Skorstenshuvar - Skräddarsyr & monterar
Takskydd - Konsultation, försäljning & montering


Vill du bli kontaktad?