FrÄgor och svar

faq

Vem bestÀmmer om sotningen


Vem har bestÀmt att min vÀrmepanna / lokaleldstad skall sotas?
Sotning av eldstÀder med tillhörande rökkanaler har skett sÄ lÀnge vi har eldat för uppvÀrmning och matlagning. Redan pÄ 1600-talet fanns lagstadgad sotning i stadsbebyggelse pÄ grund av eldfaran. Den nu gÀllande "lagen om skydd mot olyckor", sÀger att den enskilde fastighetsÀgaren har ett övergripande ansvar för brandskyddet i sin fastighet, dÀri inbegripet en skyldighet att lÄta rensa rökkanaler och eldstÀder pÄ belÀggningar som kan orsaka brand. Kommunen har skyldighet att se till att detta blir gjort och har ocksÄ rÀtt att ta ut avgift för detta.

Vem har bestÀmt hur ofta sotningen skall göras?
Kommunen, i form av rÀddningsnÀmnd eller liknande har i uppgift att faststÀlla föreskrifter angÄende sotningen. DÀr stadgas hur ofta sotningen skall göras pÄ olika typer av eldstÀder, men ocksÄ beroende pÄ hur de anvÀnds. DÀr bestÀms ocksÄ en del andra regler om sotning och rengöring av rökkanaler och imkanaler. Dessa föreskrifter Àr juridiskt bindande och kan jÀmstÀllas med lag.

Vem har bestÀmt vad sotningen skall kosta?
Kommunen har, enligt lagen om skydd mot olyckor, rÀtt att bestÀmma om de avgifter som fÄr tas i samband med sotning och rengöring av imkanaler. Detta kallas för sotningstaxa och Àr en faststÀlld avgift, pÄ samma sÀtt som andra avgifter för kommunala tjÀnster, t ex dagisavgift och soptömningsavgift.


Vem fÄr sota


Vem fÄr sota min eldstad?
I varje kommun finns det ett företag som har ansvar för sotning och rengöring i kommunen. I nÄgra fall sköts detta i kommunens egen regi, men i de flesta kommuner Àr företaget utsett vid en offentlig upphandling. Detta företag har skyldighet att utföra sotning pÄ samtliga eldstÀder i kommunen. Numera gÄr det att som fastighetsÀgare fÄ dispens frÄn skyldigheten att lÄta detta företag sota hos sig. Dispens ges till fastighetsÀgaren personligen efter ansökan hos Nerikes BrandkÄr man kan Àven from 2014 vÀlja annan sotare. Ansökan görs via Nerikes BrandkÄr se www.nerikesbrandkar.se

Om jag ska sota sjÀlv eller byta sotare, hur gör jag dÄ?
Du kontaktar Nerikes BrandkÄr och anmÀler dig till en kurs om egensotning eller fyller i formulÀr gÀllande byte av sotare. De ger dig den information du behöver. Fram tills du har fÄtt din dispens beviljad Àr det kommunens entreprenör som kommer att sota din fastighet. Den som skall utföra sotningen bör sjÀlv visa att nödvÀndiga kunskaper om sotning finns. NÀr en fastighetsÀgare ansöker om att sjÀlv fÄ utföra sotningen inom den fastighet dÀr denne sjÀlv Àr bosatt bör kommunen ta sÀrskild hÀnsyn till att fastighetsÀgaren normalt har viss kunskap om anlÀggningens konstruktion och funktion samt ett eget intresse av att sotningen sker pÄ ett sÀtt som ger god brandsÀkerhet.

Kan kommunen neka mig att sota mitt eget hus?
Kommunen kan neka dig och du kan i sÄ fall om du vill överklaga kommunens beslut till lÀnsstyrelsen.


Avisering om sotning


Jag har fÄtt en avisering om sotning, vad betyder det egentligen?
En avisering om sotning Àr en pÄminnelse om att det Àr dags att sota din eldstad för att den inte skall gÄ över gÀllande tidsfrist. Den Àr ocksÄ ett förslag pÄ den dag och en tidpunkt som dÄ sotaren Àr i nÀrheten och har tid avsatt för din fastighet. Du kan dÄ fÄ sotningen gjord till ett billigare pris Àn om sotaren skall Äka ut enbart för din fastighet. Observera att om tiden inte passar dig mÄste du alltid meddela sotaren detta minst tvÄ dagar i förvÀg, annars fÄr du betala framkörningsavgiften.

Jag har inte eldat sedan förra sotningen, kan jag slippa sota det dÄ?
Ja, dÄ tar du kontakt med sotaren och sÀger att du inte har eldat sÄ markeras den som oanvÀnd. Det blir dÄ ditt ansvar att se till att den inte Àr brandfarlig om du skulle vilja anvÀnda den igen. Du mÄste dÄ ocksÄ ta kontakt med sotaren och meddela att du tar eldstaden i bruk igen.

Kan en rökkanal bli en brandorsak om den inte sotas?
Generellt sett sÄ Àr det sÄ. All förbrÀnning av organiskt material kan ge upphov till sÄdana avsÀttningar i skorstenen att en sotbrand kan intrÀffa. Detta beror pÄ anlÀggningens skötsel och underhÄll, hur eldningen sker och pÄ hur rökkanalerna ser ut.

MÄste jag slÀppa in sotaren?
Ja, i lagen om skydd mot olyckor finns en sÀrskild paragraf som reglerar sotarens rÀtt till tilltrÀde till samtliga eldstÀder i kommunen. Du har ocksÄ som fastighetsÀgare skyldighet att se till att sotningen Àr utförd i rÀtt tid och innan du anvÀnder en eldstad mÄste du vara förvissad om att den inte Àr belagd med eldningsförbud.

Om jag vill byta dag sÄ kostar det extra, varför det?
Det pris som Àr satt i sotningstaxan förutsÀtter att sotaren tar husen i tur och ordning, för att sotningen skall ske pÄ ett sÄ kostnadseffektivt sÀtt som möjligt. Om sotaren mÄste bryta detta schema sÄ innebÀr det en extra kostnad som pÄföres fastighetsÀgaren. Det innebÀr ocksÄ ett ökat administrativt arbete med att skriva om arbetslistor, samt inte minst, arbete med att hitta ett annat arbete Ät sotaren för att fylla igen den lucka som blir i arbetsplaneringen för den dag sotaren var planerad att komma till dig.

Om jag vill fÄ sotningen utförd nÀr det passar mig, kan jag fÄ det dÄ?
Ja, allting Àr möjligt. Om den aviserade dagen eller tiden inte passar och du/ni vÀljer annan dag eller tid kan det innebÀra att sotaren Äker sÀrskilt ut till er fastighet och sotar vilket naturligtvis medför merkostnader och det Àr dom som faktureras. I sÄdana fall tar man betalt för den arbetstid och körstrÀcka det tar för att köra ut, utföra arbetet och köra tillbaka igen. DÄ fÄr man sÄdeles sotat efter sotningstaxan högre pris, d v s dÄ fÄr fastighetsÀgaren betala den faktiska kostanden. Det man bl a betalar för Àr: resa t o r till fastigheten, tiden det tar att sota eldstÀder, km-ersÀttning samt restid.

Om jag inte Àr hemma, kan jag lÀgga ut en nyckel till sotaren?
Det gÄr bra, lÀgg en nyckel nÄgonstans eller ge den till nÄgon granne, sedan meddelar du sotarexpeditionen var nyckeln finns. Det bör ocksÄ vara framkomligt till eldstaden och det kan vara bra att lÀgga tidningar/skydd dÀr sotaren kommer att gÄ. Dessutom kan det vara bra att skydda möbler som stÄr nÀra eldstaden, det blir ju trots allt alltid lite sot.


Brandskyddskontroll


Vad Àr "brandskyddskontroll"?
Lagen om skydd mot olyckor har medfört en del förÀndringar inom sotningsvÀsendet. Eftersom ca 25% av bostadsbrÀnderna orsakas av fel och brister i eldningsanlÀggningar ansÄg riksdagens ledamöter att det dittillsvarande systemet med brandskyddskontroll inte givit tillrÀckligt resultat. Man beslutade dÄ att en separat brandskyddskontroll av hela eldningsanlÀggningen, frÄn pannrumsdörren till skorstenskronan skulle genomföras och hÄllas separerad frÄn den regelbundna rengöringen ur brandskyddssynpunkt. Det innebÀr att det numera skall genomföras dels en brandskyddskontroll och dels en rengöring av eldningsanlÀggningen separerat frÄn varandra.

För kommunen tillÄta att en fastighetsÀgare att sjÀlv utföra brandskyddskontrollen?
Nej det kan dom inte. Det Àr ett kommunalt ansvar att se till att brandskyddskontrollen utförs i kommunen, i egen regi eller pÄ entreprenad, och det fÄr inte en fastighetsÀgare utföra pÄ egen hand. Kommunen bestÀmmer alltsÄ vem som ska göra det Ät dig.


Fakturan


Vad innebÀr grundavgiften?
Grundavgiften Àr den startkostnad som tas ut frÄn varje fastighetsÀgare oberoende av vad som görs i huset. Den Àr avsedd att tÀcka dels det administrativa arbete som utförs inne pÄ expeditionen dels ett medelvÀrde av den tid det tar för sotaren att förflytta sig mellan arbetsplatserna under dagen.

Jag har en restaurang som hyresgÀst, men jag fÄr fakturan pÄ deras imkanal, varför det?
Det Àr alltid fastighetsÀgaren som Àr ansvarig för brandskyddet i sin fastighet (LSO 2 kap 2) om nyttjanderÀttsinnehavaren (restaurangen) inte betalar rengöringen eller pÄ annat sÀtt inte fullgör sina skyldigheter, vÀnder vi oss till fastighetsÀgaren. Detta Àr avgjort i en dom i Sollentuna TingsrÀtt 1995, som faststÀlldes i Svea HovrÀtt 1996.


Att sota sjÀlv


Är kommunen skyldig att tillĂ„ta en fastighetsĂ€gare att sota sjĂ€lv?
Nej. Enligt lagen fÄr kommunen endast tillÄta att en fastighetsÀgare sotar sin egen anlÀggning om det kan ske pÄ ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sÀtt.

För man anlita en annan sotare Àn kommunens ordinarie sotare?
Ja, lagen sÀger att fastighetsÀgaren kan fÄ tillÄtelse att lÄta annan utföra sotningen ansökan görs via Nerikes BrandkÄr se www.nerikesbrandkar.se

Vem i kommunen fattar beslut om medgivande för fastighetsÀgare att sota sjÀlv?
PrimĂ€rt Ă€r det rĂ€ddningstjĂ€nsten som ska fatta dessa beslut. Ärendet handlĂ€ggs av rĂ€ddningschefen.

Kan man överklaga kommunens beslut?
Ja, man kan överklaga till LÀnsstyrelsen senast tre veckor efter erhÄllet beslut.

Tar kommunen betalt för prövning av ansökningar om att fÄ sota sjÀlv?
Nej, kommunen fÄr endast ta betalt för sotning och brandskyddskontroll. Att pröva en ansökan om medgivande att fÄ sota sjÀlv Àr att betrakta som handlÀggning av ett myndighetsÀrende och för detta fÄr kommunen inte ta betalt.

Hur kontrollerar kommunen att en fastighetsÀgare som fÄtt tillstÄnd att sota sjÀlv verkligen gör det?
FastighetsÀgaren ska dokumentera nÀr sotning har skett. Denna dokumentation kan sedan kontrolleras i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn frÄn kommunens sida.

Senaste nyheter

Radonbidrag!
Regeringen tar radonfrÄgan pÄ allvar och Äterinför nu radonbidraget. Det kommer hjÀlpa tusentals villaÀagare i Sverige att minska radonhalten i sina hem och dÀrmed minska antalet lungcancerfall, vilken Àr en av d...
läs mer
 (inlagd 180406)

NÀr gjorde du rent din imkanal/spisflÀkt?
Hos oss kan du pÄ ett enkelt sÀtt ingÄ ett avtal, muntligt eller skriftligt, sÄ kommer vi till Er vart 3:e Är och rengör Er spisflÀkt och imkanal för endast 650 kr. Har Ni rÄd att inte köpa denna tjÀnst? Vad h...
läs mer
 (inlagd 180119)

NĂ€r gjorde du rent din ventilation?
Vi kan hjÀlpa dig med denna tjÀnst. Priset Àr beroende av vad du har för ventilationssystem. Samtliga ventilationsrengöringar kan man nyttja ROT. Priset Àr frÄn 2350 kr. Kontakta oss för att boka tid eller för a...
läs mer
 (inlagd 170830)
Se vad du har i varukorgen Din varukorg är tom


Besök oss!

Måndag - torsdag 9.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Fredag 9.00-12.00
Telefon 019-170070.

Sotarverktyg tillverkas efter beställning.
OBS! Kontakta oss före besöket så vi hinner tillverka just dina verktyg!

Vid råd & avisningar är vi tacksamma om Ni bokar tid för detta då det inte alltid finns personal inne som kan hjälpa Er.

Vi kan även hjälpa dig med:
Radon - Mätning & sanering
Ventilation - Bygg, rens & OVK
Pellets - Installation & försäljning
Skorstenshuvar - Skräddarsyr & monterar
Takskydd - Konsultation, försäljning & montering


Vill du bli kontaktad?